Strada 61 – Macchia (Fraz. Giarre) – CT
095.938593